دیجیـــــمجله با هدف جمع آوری تمامی کسب و کار ها از صنوف مختلف در یک سایت جامع تبلیغاتی شروع به کار کرده است.

با در دسترس گذاشتن امکانات حرفه ای در سایت دیجیـــــمجله، کاربران قادر به یافتن فروشگاه مورد نظر خود خواهند بود.

فروشگاه ها و شرکت ها در صورت تمایل به فروش محصول فروشگاه یا شرکت خود در فروشگاه اینترنتی ، می توانند درخواست فروش را ثبت نمایند تا پس از بررسی تیم پشتیبانی دیجیــــــمجله با ایشان به منظور هماهنگی و فروش کالا تماس صورت بگیرد.

هفته نامه ها و ماهنامه های تبلیغاتی هزینه های سنگینی برای ثبت و انتشار آگهی، تنها برای یک نوبت انتشار به آگهی دهنده تحمیل میکنند. اما در دیجیـــــمجله تمام سعی و تلاش بر این است که هزینه تبلیغات کاهش یابد. از این رو در دیجیـــــمجله به منظور مدیریت ثبت و انتشار آگهی ، انواع اشتراک برای آگهی دهنده در نظر گرفته شده است. کاربران محترم می توانند با مراجعه به بخش اشتراک تبلیغات ، نسبت به ثبت آگهی تبلیغاتی اقدام نمایند.